2000રૂ.ની 95 નકલી નોટ ઝડપાઈ, 4 લોકોની કરી ધરપકડ

  • 12:08 PM September 09, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

2000રૂ.ની 95 નકલી નોટ ઝડપાઈ, 4 લોકોની કરી ધરપકડ

2000રૂ.ની 95 નકલી નોટ ઝડપાઈ, 4 લોકોની કરી ધરપકડ

તાજેતરના સમાચાર