બંગાળના દરિયા કિનારે લો પ્રેશર થશે સક્રિય, આગામી દિવસોમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી

  • 15:29 PM July 24, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

બંગાળના દરિયા કિનારે લો પ્રેશર થશે સક્રિય, આગામી દિવસોમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી

બંગાળના દરિયા કિનારે લો પ્રેશર થશે સક્રિય, આગામી દિવસોમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી

તાજેતરના સમાચાર