સુપ્રીમ કોર્ટે VVPAT પર 21 વિપક્ષી પાર્ટીઓની પિટિશન ફગાવી દીધી

  • 12:34 PM May 07, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુપ્રીમ કોર્ટે VVPAT પર 21 વિપક્ષી પાર્ટીઓની પિટિશન ફગાવી દીધી

સુપ્રીમ કોર્ટે VVPAT પર 21 વિપક્ષી પાર્ટીઓની પિટિશન ફગાવી દીધી

તાજેતરના સમાચાર