જવાહર ચાવડા કેબિનેટ તો યોગેશ પટેલ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બનશે

  • 11:25 AM March 09, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

જવાહર ચાવડા કેબિનેટ તો યોગેશ પટેલ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બનશે

જવાહર ચાવડા કેબિનેટ તો યોગેશ પટેલ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બનશે

તાજેતરના સમાચાર