જમ્મુ-કાશ્મીર ભારતનો અભિન્ન અંગ છે : અમિત શાહ

  • 12:40 PM August 06, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

જમ્મુ-કાશ્મીર ભારતનો અભિન્ન અંગ છે : અમિત શાહ

જમ્મુ-કાશ્મીર ભારતનો અભિન્ન અંગ છે : અમિત શાહ

તાજેતરના સમાચાર