આવતીકાલથી 4 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સુચના

  • 16:23 PM June 29, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

આવતીકાલથી 4 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સુચના

આવતીકાલથી 4 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સુચના

તાજેતરના સમાચાર