ગીર-સોમનાથના માર્કેટ યાર્ડમાં માવઠાના લીધે 50 લાખનું અનાજ પલળી ગયું

  • 16:26 PM February 28, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ગીર-સોમનાથના માર્કેટ યાર્ડમાં માવઠાના લીધે 50 લાખનું અનાજ પલળી ગયું

ગીર-સોમનાથના માર્કેટ યાર્ડમાં માવઠાના લીધે 50 લાખનું અનાજ પલળી ગયું

તાજેતરના સમાચાર