હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

સુરતમાં મૃતકની સહેલીએ કહ્યું કે 'લોકો નીચે પડતા રહ્યા ને પબ્લીક ક્રિકેટ મેચની જેમ જોઇ રહી'

ગુજરાત12:42 PM IST May 25, 2019

સુરતમાં મૃતકની સહેલીએ કહ્યું કે 'લોકો નીચે પડતા રહ્યા ને પબ્લીક ક્રિકેટ મેચની જેમ જોઇ રહી'

સુરતમાં મૃતકની સહેલીએ કહ્યું કે 'લોકો નીચે પડતા રહ્યા ને પબ્લીક ક્રિકેટ મેચની જેમ જોઇ રહી'

Latest Live TV