હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

ચણાની ખરીદીને લઇને મહત્વનો આદેશ, 25 ટકાથી વધુ ખરીદી ન કરવા આદેશ

Samachar May 22, 2020, 5:28 PM IST

ચણાની ખરીદીને લઇને મહત્વનો આદેશ, 25 ટકાથી વધુ ખરીદી ન કરવા આદેશ

ચણાની ખરીદીને લઇને મહત્વનો આદેશ, 25 ટકાથી વધુ ખરીદી ન કરવા આદેશ

તાજેતરના સમાચાર