આગામી 48 કલાક માટે હવામાન વિભાગ દ્વારા Heat Waveની આગાહી

  • 16:57 PM April 15, 2022
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

આગામી 48 કલાક માટે હવામાન વિભાગ દ્વારા Heat Waveની આગાહી

આગામી 48 કલાક માટે હવામાન વિભાગ દ્વારા Heat Waveની આગાહી

તાજેતરના સમાચાર