રાજ્યના 33 જિલ્લામાં 34 કેન્દ્રો પર યોજાશે ગુજકેટની પરીક્ષા

  • 20:02 PM August 05, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યના 33 જિલ્લામાં 34 કેન્દ્રો પર યોજાશે ગુજકેટની પરીક્ષા

રાજ્યના 33 જિલ્લામાં 34 કેન્દ્રો પર યોજાશે ગુજકેટની પરીક્ષા

તાજેતરના સમાચાર