હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Gujaratમાં આગામી 3 કલાકમાં વરસાદ રહેશે, 40 કિમી ઝડપે પવન ફૂંકાશે

Samachar June 7, 2020, 7:51 PM IST

Gujaratમાં આગામી 3 કલાકમાં વરસાદ રહેશે, 40 કિમી ઝડપે પવન ફૂંકાશે

Gujaratમાં આગામી 3 કલાકમાં વરસાદ રહેશે, 40 કિમી ઝડપે પવન ફૂંકાશે

તાજેતરના સમાચાર