રાજ્યસભાની ચૂંટણી : ક્રોસ વોટિંગને લઇ કોંગ્રેસ તેના MLAને માઉન્ટ આબુ લઈ જશે

  • 17:00 PM July 03, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યસભાની ચૂંટણી : ક્રોસ વોટિંગને લઇ કોંગ્રેસ તેના MLAને માઉન્ટ આબુ લઈ જશે

રાજ્યસભાની ચૂંટણી : ક્રોસ વોટિંગને લઇ કોંગ્રેસ તેના MLAને માઉન્ટ આબુ લઈ જશે

તાજેતરના સમાચાર