Government Exam: રાજ્ય સરકારની પરીક્ષામાં મોટા ફેરફાર

  • 12:59 PM May 19, 2023
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

Government Exam: રાજ્ય સરકારની પરીક્ષામાં મોટા ફેરફાર

રાજ્ય સરકારની પરીક્ષામાં મોટા ફેરફાર. પ્રિલિમ પરીક્ષા બાદ લેવાશે મુખ્ય પરીક્ષા. કોઈ વેઇટિંગ લિસ્ટ ઓપરેટ કરવામાં નહીં આવે.

તાજેતરના સમાચાર