Government Class 3 Exam: વર્ગ 3 ની પરીક્ષામાં ધરખમ ફેરફાર

  • 13:00 PM May 19, 2023
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

Government Class 3 Exam: વર્ગ 3 ની પરીક્ષામાં ધરખમ ફેરફાર

રાજ્ય સરકારની પરીક્ષામાં મોટા ફેરફાર. પ્રિલિમ પરીક્ષા બાદ લેવાશે મુખ્ય પરીક્ષા. કોઈ વેઇટિંગ લિસ્ટ ઓપરેટ કરવામાં નહીં આવે.

તાજેતરના સમાચાર