હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Good News : ઉનાળામાં નર્મદા ડેમની જળસપાટીમાં વધારો, 121.28 મીટરે પહોંચી

Samachar May 21, 2020, 7:21 PM IST

Good News : ઉનાળામાં નર્મદા ડેમની જળસપાટીમાં વધારો, 121.28 મીટરે પહોંચી

Good News : ઉનાળામાં નર્મદા ડેમની જળસપાટીમાં વધારો, 121.28 મીટરે પહોંચી

તાજેતરના સમાચાર