પૂર્વ MLA Kamabhai Rathod એ ભાજપમાં ફરી પ્રવેશ કર્યો

  • 18:59 PM April 13, 2022
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

પૂર્વ MLA Kamabhai Rathod એ ભાજપમાં ફરી પ્રવેશ કર્યો

પૂર્વ MLA Kamabhai Rathod એ ભાજપમાં ફરી પ્રવેશ કર્યો

તાજેતરના સમાચાર