દુષ્કર્મ કેસમાં નારાયણ સાંઈ સહિત પાંચ લોકો દોષિત જાહેર, જાણો તપાસનીશ અધિકારીએ શું કહ્યું ?

  • 16:10 PM April 26, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

દુષ્કર્મ કેસમાં નારાયણ સાંઈ સહિત પાંચ લોકો દોષિત જાહેર, જાણો તપાસનીશ અધિકારીએ શું કહ્યું ?

દુષ્કર્મ કેસમાં નારાયણ સાંઈ સહિત પાંચ લોકો દોષિત જાહેર, જાણો તપાસનીશ અધિકારીએ શું કહ્યું ?

તાજેતરના સમાચાર