હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Video: 'મહા' વાવાઝોડાને લીધે માછીમારોને 8 નવેમ્બર સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના

Samachar May 24, 2022, 10:13 AM IST

મહા વાવાઝોડાને લીધે માછીમારોને 8 નવેમ્બર સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના

મહા વાવાઝોડાને લીધે માછીમારોને 8 નવેમ્બર સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના

તાજેતરના સમાચાર