જાણો કેબીનેટ મંત્રી જયેશ રાદડિયાએ રસીકરણમાં અંધશ્રદ્ધા મુદ્દે શું કહ્યું ?

  • 16:59 PM June 05, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

જાણો કેબીનેટ મંત્રી જયેશ રાદડિયાએ રસીકરણમાં અંધશ્રદ્ધા મુદ્દે શું કહ્યું ?

જાણો કેબીનેટ મંત્રી જયેશ રાદડિયાએ રસીકરણમાં અંધશ્રદ્ધા મુદ્દે શું કહ્યું ?

તાજેતરના સમાચાર