હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Video: કાલથી દુકાનો ખોલવાની ભલે છૂટ મળી, ટોળે વળશો તો પોલીસ કાર્યવાહી કરશે : શિવાનંદ ઝા

Samachar April 25, 2020, 5:55 PM IST

કાલથી દુકાનો ખોલવાની ભલે છૂટ મળી, ટોળે વળશો તો પોલીસ કાર્યવાહી કરશે : શિવાનંદ ઝા

કાલથી દુકાનો ખોલવાની ભલે છૂટ મળી, ટોળે વળશો તો પોલીસ કાર્યવાહી કરશે : શિવાનંદ ઝા

તાજેતરના સમાચાર