હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Election Awareness Campaign | મતદાન જાગૃતિ માટે અનોખું અભિયાન

ગુજરાત November 13, 2022, 4:40 PM IST | Gujarat, India

દરેક નાગરિકો પોતાના લોકશાહીના હકનો ઉપયોગ કરી અચૂક મતદાન કરે એ અર્થે છોટાઉદેપરમા કાર્યક્રમ યોજાયો. જાહેર સ્થળો પર સ્વીપ દ્વારા મતદાન જાગૃતિના કાર્યક્રમો

News18 Gujarati

દરેક નાગરિકો પોતાના લોકશાહીના હકનો ઉપયોગ કરી અચૂક મતદાન કરે એ અર્થે છોટાઉદેપરમા કાર્યક્રમ યોજાયો. જાહેર સ્થળો પર સ્વીપ દ્વારા મતદાન જાગૃતિના કાર્યક્રમો

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર