નવી શિક્ષણ નીતિને લઈને શિક્ષણમંત્રી Jitu Vaghani એ કરી મોટી જાહેરાત

  • 18:36 PM November 18, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

નવી શિક્ષણ નીતિને લઈને શિક્ષણમંત્રી Jitu Vaghani એ કરી મોટી જાહેરાત

નવી શિક્ષણ નીતિને લઈને શિક્ષણમંત્રી Jitu Vaghani એ કરી મોટી જાહેરાત

તાજેતરના સમાચાર