હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Coronavirus: ગુજરાતમાં 490 લોકોએ જાહેરનામાનો અને 236 લોકોએ ક્વૉરન્ટીનનો ભંગ કર્યો

કોરોના વાયરસJanuary 1, 1970, 5:30 AM IST

Coronavirus: ગુજરાતમાં 490 લોકોએ જાહેરનામાનો અને 236 લોકોએ ક્વૉરન્ટીનનો ભંગ કર્યો

Gujarati News18 | News18 Gujarati

Coronavirus: ગુજરાતમાં 490 લોકોએ જાહેરનામાનો અને 236 લોકોએ ક્વૉરન્ટીનનો ભંગ કર્યો

Latest Live TV