રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં સતત ઘટાડો યથાવત, 1000 થી પણ ઓછા કેસ નોંધાયા

  • 10:04 AM June 07, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં સતત ઘટાડો યથાવત, 1000 થી પણ ઓછા કેસ નોંધાયા

રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં સતત ઘટાડો યથાવત, 1000 થી પણ ઓછા કેસ નોંધાયા

તાજેતરના સમાચાર