હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

રાજ્ય સરકારની કેબિનેટ બેઠક પૂર્ણ, ઘઉં-તુવેરની ખરીદી જલ્દી પૂર્ણ કરાશે: જયેશ રાદડિયા

Samachar May 20, 2020, 3:37 PM IST

રાજ્ય સરકારની કેબિનેટ બેઠક પૂર્ણ, ઘઉં-તુવેરની ખરીદી જલ્દી પૂર્ણ કરાશે: જયેશ રાદડિયા

રાજ્ય સરકારની કેબિનેટ બેઠક પૂર્ણ, ઘઉં-તુવેરની ખરીદી જલ્દી પૂર્ણ કરાશે: જયેશ રાદડિયા

તાજેતરના સમાચાર