હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

China કંપનીઓને મોટો ફટકો, BSNL અને MTNL એ 4G માટેનું ટેન્ડર રદ કર્યુ

Samachar July 1, 2020, 5:34 PM IST

China કંપનીઓને મોટો ફટકો, BSNL અને MTNL એ 4G માટેનું ટેન્ડર રદ કર્યુ

China કંપનીઓને મોટો ફટકો, BSNL અને MTNL એ 4G માટેનું ટેન્ડર રદ કર્યુ

તાજેતરના સમાચાર