આર્ટિકલ 370 હટાવતાં પાક. આતંકીઓની આડમાં અટકચાળો કરવાની ફિરાકમાં

  • 10:41 AM August 06, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

આર્ટિકલ 370 હટાવતાં પાક. આતંકીઓની આડમાં અટકચાળો કરવાની ફિરાકમાં

આર્ટિકલ 370 હટાવતાં પાક. આતંકીઓની આડમાં અટકચાળો કરવાની ફિરાકમાં

તાજેતરના સમાચાર