હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

નવી શરતમાં જમીન ન આવતા ખેડૂતોમાં ચિંતા, મહેસુલ વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ

ગુજરાત12:37 PM IST Jan 11, 2019

નવી શરતમાં જમીન ન આવતા ખેડૂતોમાં ચિંતા, મહેસુલ વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ

નવી શરતમાં જમીન ન આવતા ખેડૂતોમાં ચિંતા, મહેસુલ વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ

Latest Live TV