હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

અમરેલી: ગૌચર જમીનમાં જેટકો દ્વારા બની રહેલ પાવર હાઉસના વિરોધમાં ધરણાં

ગુજરાત06:12 PM IST Jan 11, 2019

અમરેલી: ગૌચર જમીનમાં જેટકો દ્વારા બની રહેલ પાવર હાઉસના વિરોધમાં ધરણાં

અમરેલી: ગૌચર જમીનમાં જેટકો દ્વારા બની રહેલ પાવર હાઉસના વિરોધમાં ધરણાં

Latest Live TV