હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Amit Chavda : આગામી સમયની રણનીતિ નક્કી કરાશે, અમારા બંને ઉમેદવારોને વિજય બનાવવાનું આયોજન કરાશે

Samachar June 7, 2020, 10:28 AM IST

Amit Chavda : આગામી સમયની રણનીતિ નક્કી કરાશે, અમારા બંને ઉમેદવારોને વિજય બનાવવાનું આયોજન કરાશે

Amit Chavda : આગામી સમયની રણનીતિ નક્કી કરાશે, અમારા બંને ઉમેદવારોને વિજય બનાવવાનું આયોજન કરાશે

તાજેતરના સમાચાર