અમદાવાદમાં 24 કલાકમાં ત્રીજું મકાન ધરાશાયી, બંધ હોવાથી મોટી જાનહાની ટળી

  • 14:52 PM September 06, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમદાવાદમાં 24 કલાકમાં ત્રીજું મકાન ધરાશાયી, બંધ હોવાથી મોટી જાનહાની ટળી

અમદાવાદમાં 24 કલાકમાં ત્રીજું મકાન ધરાશાયી, બંધ હોવાથી મોટી જાનહાની ટળી

તાજેતરના સમાચાર