હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

વૃધ્ધાશ્રમો બન્યા વૃધ્ધો માટે આશીર્વાદરૂપ, અહી છે 3000 પુસ્તકો

અમદાવાદ January 28, 2023, 11:34 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

Ahmedabad: વૃધ્ધાશ્રમો બન્યા વૃધ્ધો માટે આશીર્વાદરૂપ બન્યા છે. આપણે જણાવી દઈએ કે અહી છે 3000થી પણ વધુ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે.

Ahmedabad: વૃધ્ધાશ્રમો બન્યા વૃધ્ધો માટે આશીર્વાદરૂપ બન્યા છે. આપણે જણાવી દઈએ કે અહી છે 3000થી પણ વધુ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર