હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

ભીંડાનાં છોડમાં ભીંડા નહી ફૂલ આવશે, ભીંડાની જંગલી જાત પર સંશોધન

ગુજરાત February 6, 2023, 11:34 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

Anand Agricultural University દ્વારા ભીંડાની જંગલી જાત પર સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે અને ભીંડાની નવી જાત વિકસાવવામાં આવી છે. હવે ભીંડાનાં છોડ બાગ, બગીચામાં ફૂલ છોડનાં રૂપમાં જોવા મળશે.

News18 Gujarati

Anand Agricultural University દ્વારા ભીંડાની જંગલી જાત પર સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે અને ભીંડાની નવી જાત વિકસાવવામાં આવી છે. હવે ભીંડાનાં છોડ બાગ, બગીચામાં ફૂલ છોડનાં રૂપમાં જોવા મળશે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર