હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

આઝાદીના 70 વર્ષ બાદ પણ આ ગામમાં વીજળી તો જાણે સપનું જ બની !

ગુજરાત11:08 AM IST Apr 22, 2019

આઝાદીના 70 વર્ષ બાદ પણ આ ગામમાં વીજળી તો જાણે સપનું જ બની !

આઝાદીના 70 વર્ષ બાદ પણ આ ગામમાં વીજળી તો જાણે સપનું જ બની !

Latest Live TV