બગડેલા ટ્રકે નેશનલ હાઇવે પર સર્જ્યો ચક્કાજામ

  • 13:41 PM June 07, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

બગડેલા ટ્રકે નેશનલ હાઇવે પર સર્જ્યો ચક્કાજામ

બગડેલા ટ્રકે નેશનલ હાઇવે પર સર્જ્યો ચક્કાજામ

તાજેતરના સમાચાર