હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

PoKમાં પાકિસ્તાનની 10 ચોકીઓ નષ્ટ, 24 કલાકમાં ભારતીય સેનાની મોટી કાર્યવાહી

Samachar June 12, 2020, 12:30 PM IST

PoKમાં પાકિસ્તાનની 10 ચોકીઓ નષ્ટ, 24 કલાકમાં ભારતીય સેનાની મોટી કાર્યવાહી

PoKમાં પાકિસ્તાનની 10 ચોકીઓ નષ્ટ, 24 કલાકમાં ભારતીય સેનાની મોટી કાર્યવાહી

તાજેતરના સમાચાર