હોમ » વીડિયો » અજબગજબ

વૈજ્ઞાનિકો પણ જે ના કરી શક્યા તે ભારતના આ યુવકે કર્યું છે, આવી રીતે કરી ઉત્પન્ન વિજળી

અજબગજબJune 12, 2018, 1:08 PM IST

હવા અને પાણીમાંથી કોઇ વિજળી બનાવી શકે? વૈજ્ઞાનિકો પણ જે વાતને નકારે છે તે વાત સાબિત કરી આપી છે એક સાતમાં સુધી ભણેલા યુવકે. હવા અને પાણીથી તમે પણ બનાવી શકો છો વિજળી, માનવામાં ના આવે તો વીડિયો જુઓ

News18 Gujarati

હવા અને પાણીમાંથી કોઇ વિજળી બનાવી શકે? વૈજ્ઞાનિકો પણ જે વાતને નકારે છે તે વાત સાબિત કરી આપી છે એક સાતમાં સુધી ભણેલા યુવકે. હવા અને પાણીથી તમે પણ બનાવી શકો છો વિજળી, માનવામાં ના આવે તો વીડિયો જુઓ

Latest Live TV