હોમ » વીડિયો » Explained

World AIDS Vaccine Day: ઈતિહાસ, થીમ અને રક્ષણ માટે રસીનું મહત્ત્વ

ExplainedMay 18, 2021, 12:10 PM IST

HIV ઇન્ફેક્શન અને AIDS રોકવા HIV વેકસીનની જરૂરિયાત અંગે જાગૃતિ માટે World AIDS Vaccine Dayની ઉજવણી કરવામાં આવે છે

HIV ઇન્ફેક્શન અને AIDS રોકવા HIV વેકસીનની જરૂરિયાત અંગે જાગૃતિ માટે World AIDS Vaccine Dayની ઉજવણી કરવામાં આવે છે

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર