હોમ » વીડિયો » મનોરંજન

Mahesh Kanodia death: "ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઉડી જાય"ના ગાયક મહેશ કનોડિયાનું જીવન કવન 

October 25, 2020, 3:11 PM IST

મહેશ કનોડિયાએ ગુજરાતી ફિલ્મો ની સાથે ગરબા, લોકસંગીત, અને અન્ય ગેરફિલ્મી આલ્બમોમાં પણ સંગીત આપ્યું છે.

મહેશ કનોડિયાએ ગુજરાતી ફિલ્મો ની સાથે ગરબા, લોકસંગીત, અને અન્ય ગેરફિલ્મી આલ્બમોમાં પણ સંગીત આપ્યું છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર