હોમ » વીડિયો » મનોરંજન

SSR Death Anniversary: કારકિર્દીમાં મોટા જોખમો લઈ ચાખ્યો હતો સફળતાનો સ્વાદ

મનોરંજનJune 14, 2021, 4:46 PM IST

આ ફિલ્મમાં તેણે યુવાન અને પ્રૌઢ એમ બન્ને પ્રકારની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ફિલ્મના કારણે લોકોને પોતાના કોલેજકાળની યાદ આવી ગઈ હતી. ચાહકોના મન જૂની યાદથી ભરી દીધા હતા. આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફીસ પર સારી શરૂઆત કરી હતી. 2019માં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મોમાં તેને સ્થાન મળ્યું હતું. આ ફિલ્મમાં શ્રદ્ધા કપૂર, પ્રતીક બબ્બર અને તાહિર રાજ ભસીન પણ હતા.

આ ફિલ્મમાં તેણે યુવાન અને પ્રૌઢ એમ બન્ને પ્રકારની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ફિલ્મના કારણે લોકોને પોતાના કોલેજકાળની યાદ આવી ગઈ હતી. ચાહકોના મન જૂની યાદથી ભરી દીધા હતા. આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફીસ પર સારી શરૂઆત કરી હતી. 2019માં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મોમાં તેને સ્થાન મળ્યું હતું. આ ફિલ્મમાં શ્રદ્ધા કપૂર, પ્રતીક બબ્બર અને તાહિર રાજ ભસીન પણ હતા.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર