રાજ્યસભાનો જંગ : બે દિવસથી 'ગુમ' કોંગ્રેસના ડાંગના ધારાસભ્ય મંગલ ગાવિતનું રાજીનામું

  • 12:13 PM March 16, 2020
  • dang NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યસભાનો જંગ : બે દિવસથી 'ગુમ' કોંગ્રેસના ડાંગના ધારાસભ્ય મંગલ ગાવિતનું રાજીનામું

રાજ્યસભાનો જંગ : બે દિવસથી 'ગુમ' કોંગ્રેસના ડાંગના ધારાસભ્ય મંગલ ગાવિતનું રાજીનામું

તાજેતરના સમાચાર