જામનગરઃ બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ, સામસામે કાચની બોટલો, ઈંટના કરાયા ઘા

  • 09:50 AM July 02, 2018
  • crime NEWS18 GUJARATI
Share This :

જામનગરઃ બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ, સામસામે કાચની બોટલો, ઈંટના કરાયા ઘા

જામનગરઃ બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ, સામસામે કાચની બોટલો, ઈંટના કરાયા ઘા

    તાજેતરના સમાચાર