હોમ » વીડિયો » crime-branch

Gujarat Election News | Dahod ના કનૈયાલાલ કિશોરીનો જોર-શોરથી પ્રચાર

ગુજરાત November 27, 2022, 12:10 PM IST | Gujarat, India

રાજ્યમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો ચેહ ત્યારે દાહોદ ભાજપના ઉમેદવાર કનૈયાલાલ કિશોરી ગામે ગામ સભાઓ કરી રહ્યા છે, લોકો વચ્ચે સરકારની વિવિધ યોજનાઓ વિષે આપે છે માહિતી

રાજ્યમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો ચેહ ત્યારે દાહોદ ભાજપના ઉમેદવાર કનૈયાલાલ કિશોરી ગામે ગામ સભાઓ કરી રહ્યા છે, લોકો વચ્ચે સરકારની વિવિધ યોજનાઓ વિષે આપે છે માહિતી

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર