હોમ » વીડિયો » કોરોના વાયરસ

Explained: શું ફલૂની રસી બાળકોને કોરોના સામે સુરક્ષિત કરે છે? શું કહે છે નિષ્ણાંતો

ExplainedJuly 8, 2021, 12:52 PM IST

પરિણામે કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં બાળકોની રક્ષા કરવા માટે ફલૂની રસી અસરકારક રહેશે તેવું સમજી લીધું હતું.

પરિણામે કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં બાળકોની રક્ષા કરવા માટે ફલૂની રસી અસરકારક રહેશે તેવું સમજી લીધું હતું.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર