હોમ » વીડિયો » કોરોના વાયરસ

રાજકોટ: કોરોના પછી અજાણી જગ્યાએ સ્પર્શ કરવામાં ભય વધ્યો, 60% લોકોને Haphephobiaનો ડર

કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર પર કેસ આવ્યા એનું વિશ્લેષણ અને ગુગલફોર્મના માધ્યમ દ્વારા 630 લોકોનો સર્વે.

કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર પર કેસ આવ્યા એનું વિશ્લેષણ અને ગુગલફોર્મના માધ્યમ દ્વારા 630 લોકોનો સર્વે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર