હોમ » વીડિયો » કોરોના વાયરસ

રાજકોટ : હવે 18 મે પછી ફરીથી મિની લોકડાઉન આવશે તો અમે અમારી દુકાન ખોલી વેપાર શરૂ કરી દઇશું

વેપારીઓ હવે આ મિની લોકડાઉનથી અકડાયા છે

વેપારીઓ હવે આ મિની લોકડાઉનથી અકડાયા છે

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર