જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તૈયારી કઈ રીતે કરશો, જુઓ Video

Career February 10, 2023, 10:13 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

Junior Clerk Exam Preparation: એપ્રિલ મહિનામાં જુનિયર કલાર્કની પરીક્ષા લેવામાં આવનાર છે. પરીક્ષામાં સામાન્ય જ્ઞાન, ગુજરાતી, અંગ્રેજી ભાષા, વ્યાકરણ, ગાણિતીક તર્ક, રાજનીતિ, ભારતનું બંધારણ, પંચાયતી રાજ, કરંટ અફેર્સ, ગુજરાત અને ભારતનો ઇતિહાસ જેવા સવાલ પુછાઇ શકે.

News18 Gujarati

Junior Clerk Exam Preparation: એપ્રિલ મહિનામાં જુનિયર કલાર્કની પરીક્ષા લેવામાં આવનાર છે. પરીક્ષામાં સામાન્ય જ્ઞાન, ગુજરાતી, અંગ્રેજી ભાષા, વ્યાકરણ, ગાણિતીક તર્ક, રાજનીતિ, ભારતનું બંધારણ, પંચાયતી રાજ, કરંટ અફેર્સ, ગુજરાત અને ભારતનો ઇતિહાસ જેવા સવાલ પુછાઇ શકે.

તાજેતરના સમાચાર