હોમ » વીડિયો » વેપાર

TPG JIO માં 0.93 ટકા સ્ટેક માટે 4547 કરોડ રૂપિયા રોકાણ કરશે, 7 સપ્તાહમાં નવમી ડિલની જાહેરાત

Samachar June 14, 2020, 6:46 PM IST

TPG JIO માં 0.93 ટકા સ્ટેક માટે 4547 કરોડ રૂપિયા રોકાણ કરશે, 7 સપ્તાહમાં નવમી ડિલની જાહેરાત

TPG JIO માં 0.93 ટકા સ્ટેક માટે 4547 કરોડ રૂપિયા રોકાણ કરશે, 7 સપ્તાહમાં નવમી ડિલની જાહેરાત

તાજેતરના સમાચાર