હોમ » વીડિયો » વેપાર

મહામારીમાં વીમા કવચ કેવી રીતે પસંદ કરશો? જાણો, નિષ્ણાતોએ શું સલાહ આપી

કોરોના વાયરસMay 3, 2021, 1:03 PM IST

સામાન્ય રીતે લોકોમાં "મારે કેટલું કવર પસંદ કરવું જોઈએ?" તેવો પ્રશ્ન વારંવાર પૂછવામાં આવે છે. આ પ્રશ્નો જવાબ તમારી પોતાની સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ પર આધારિત છે.

સામાન્ય રીતે લોકોમાં "મારે કેટલું કવર પસંદ કરવું જોઈએ?" તેવો પ્રશ્ન વારંવાર પૂછવામાં આવે છે. આ પ્રશ્નો જવાબ તમારી પોતાની સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ પર આધારિત છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર